REGULAMIN

 1. Informacje o firmie
  Siedziba firmy „Trade Company” Sławomir Skrodziuk znajduje się w Bydlino 76-200 przy ul. Spacerowa 2, adres e-mail: biuro@luxcase.pl . Pracujemy od pon. do pt. w godzinach od 7:00 do 15:00. Oferta przedstawiona przez sklep „Trade Company” na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 2. Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe, które Kupujący dobrowolnie udostępnia Sprzedającemu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Udostępnione Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Kupujący posiada prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawienia i uzupełniania.

  Nieudostępnianie swoich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres do doręczeń) wiąże się z niemożliwością realizacji zamówienia.

  Kupujący wpłacając pieniądze na wysyłkę, bądź wybierając sposób dostawy jako pobranie przy składaniu zamówienia udziela nam pełnomocnictwa na zawarcie umowy z Pocztą Polską, firmą kurierską FeDex oraz firmą kurierską InPost, celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego towaru.

 3. Prezentacja produktu w sklepie internetowym
  Z przyczyn technicznych zdjęcia produktów prezentowane w sklepie internetowym „https://luxcase.pl” mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. W wypadku pytań/wątpliwości dotyczących produktów, ich zastosowań, wyglądu czy właściwości, prosimy przed zakupem nawiązać kontakt mailowy bądź telefoniczny. Wszystkie zdjęcia na stronie internetowej należy traktować wyłącznie jako ilustracje. Nie można zagwarantować, że takie ilustracje będą całkowicie przedstawiać otrzymany towar lub dokładny wygląd, cechy lub pochodzenie produktu.

  Strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są własnością firmy „Trade Company” lub jej licencjodawców. Informacje i wszystkie treści są chronione przez prawo własności intelektualnej i prawo marketingowe. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układy oraz informacje o produktach, usługach i wszelkie inne treści (z wyjątkiem treści generowanych przez użytkownika) nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez pisemnej zgody „Trade Company”. Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z zamówieniem na stronie internetowej ogranicza się do całkowitej kwoty zamówienia. „Trade Company” nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie.

 4. Czas realizacji, ceny i koszt wysyłki
  Czas realizacji zamówienia od 1 do 4 dni roboczych + czas wybranej dostawy. W okresach świątecznych oraz podczas dużych akcji promocyjnych może wystąpić niewielkie opóźnienie w terminie wysyłki.
  Ceny oferowanyh produktów są cenami brutto w walucie polskiej (PLN). Obowiązuje wartość ceny danego produktu w momencie złożenia zamówienia. Kupujący pokrywa również koszt wysyłki, w wysokości wskazanej w podsumowaniu zamówienia. Wybierając przesyłkę za pobraniem kupujący ma obowiązek odebrania paczki oraz uregulowania płatności za złożone zamówienie. Jeżeli tego nie zrobi zostanie obciążony kosztami będącymi sumą równowartości ceny za wykonanie przez firmę indywidualnego zamówienia oraz wysyłki i zwrotu do siedziby firmy.

 5. Zamówienia i warunki sprzedaży
  Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu na koncie bankowym całej należności za złożone zamówienie, tj. ceny towaru oraz kosztu wysyłki (numer konta wskazany poniżej). Wysyłka jest realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) za pośrednictwem kuriera InPost, FeDex bądź Poczty Polskiej.

  Dane konta, na które należy wpłacać należność za złożone zamówienie:
  Trade Company, Sławomir Skrodziuk,
  ul. Spacerowa 2, 76-200 Bydlino
  nr konta: PKO BP 58 1020 4649 0000 7102 0165 1744
  Po wykonaniu przelewu tradycyjnego konieczne jest wysłanie potwierdzenia wykonanego przelewu mailem na adres biuro@luxcase.pl w tytule wpisując:
  'POTWIERDZENIE ZAPŁATY + IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, NA KTÓRĄ ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE + NUMER ZAMÓWIENIA.'

  Paczki wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu przy składaniu zamówienia. Zmiana adresu dostawy jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie w ciągu 24h po złożeniu zamówienia. Jeżeli klient na swoim koncie indywidualnie dokona zmian adresu dostawy w trakcie trwania czasu realizacji zamówienia bez poinformowania sklepu, dane nie zostaną zaktualizowane. W przypadku chęci rezygnacji z zakupu spowodowanej opóźnieniem dostawy, odpowiedzialność za jego anulowanie spoczywa na Tobie. Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Sklepu, a rezygnacja z zamówienia nie zostanie uznana za ważną do momentu otrzymania potwierdzenia od Sklepu. W przypadku, gdy zamówienie zostało już przetworzone, masz obowiązek odebrać zamówienie. Nie odbiera to jednak prawa do anulowania zamówienia po jego otrzymaniu. Jeśli produkt nie znajduje się już w ofercie, Sklep ma prawo do anulowania zakupu i dokonania zwrotu pieniędzy. Powiadomimy Cię o zwrocie pieniędzy lub o możliwej dostępności podobnego produktu. Odpowiedzialność sklepu za błędy związane z dostawą ogranicza się do tego, co zostało określone w niniejszych Warunkach. W przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone do punktu odbioru, a Ty nie odbierzesz przesyłki na czas, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów. Jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta Sklepu.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy
  Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Masz też prawo do wymiany produktu na produkt o tej samej lub niższej wartości w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia, a także prawo do wycofania zamówienia lub wymiany produktu pod warunkiem, że produkt i opakowanie będą w takim samym stanie jak w momencie otrzymania. Nie ogranicza to Twojego prawa do dokładnego otwarcia i sprawdzenia produktu. Jeśli jednak produkt nie będzie w takim stanie, jakiego można się spodziewać po jego zwrocie, Sklep ma prawo do odliczenia od zwrotu kwoty odpowiadającej utraconej wartości produktu. Aby wymiana lub zwrot produktu zostały rozpatrzone przez Sklep, należy zgłosić je działu obsługi klienta na następujący adres e-mail: biuro@luxcase.pl. Prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu lub wymiany, dołączając wypełniony formularz zwrotu/reklamacji wraz z zdjęciami otrzymanego produktu. Jeżeli powodem reklamacji będzie nieprawidłowy rozmiar etui, prosimy o podanie numeru IMEI posiadanego modelu telefonu. Zwrot kosztów otrzymasz możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas produktu i zarejestrowania zwrotu lub udowodnienia przez Ciebie, że produkt został odesłany. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego otrzymaliśmy Twoją opłatę za zakup, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej lub zaistnieje inna potrzeba. Koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kupującym. Firma przyjmuje przesyłki zwrotne tylko i wyłącznie odesłane listem poleconym bądź kurierem na dane: Lux Case ul. Spacerowa 2, 76-200 Bydlino.

 7. Reklamacje
  Firma „Trade Company” jako sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

  1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki, jeżeli jest on niezgodny z umową bądź uszkodzony.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez wiadomość mailową bądź kontakt telefoniczny.
  3. Klient w ramach reklamacji może:
   1. zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
   2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem e-mailowo na biuro@luxcase.pl przesyłając zdjęcia otrzymanego produktu wraz z opisem niezgodności zamówionego produktu.
  5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo o decyzji. Jeżeli Klient otrzymał produkt niezgodny z zakupionym, Sklep zobowiązuję się wykonać raz jeszcze poprawny produkt oraz wysłać go do Klienta na swój koszt w terminie maksymalnie 14 dni.
  6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  8. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu e-mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.
  10. Jeżeli producent zapewnił o jakości sprzedanego produktu, Klientowi przysługuje roszczenie do usunięcia wady lub dostarczenia nowego produktu, o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
  11. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, a rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją może domagać się:
   1. naprawy produktu,
   2. wymiany produktu.
  12. Producent realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.
  13. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.
  14. Reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową, a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
   1. użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych, przy bardzo intensywnej eksploatacji,
   2. niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,
   3. samodzielnego dokonywania napraw,
   4. przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,
   5. uszkodzeń powstałych w skutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych,
   6. zamówienia złożonego błędnie przez klienta (pomyłka w wybraniu modelu telefonu, rodzaju wzoru, koloru, itp.),
   7. z racji wybrania złego modelu telefonu, pod który ma zostać wykonane etui,
   8. otrzymaniu przez Klienta etui z innym wycięciem na głośnik, przyciski, aparat, ładowarkę – mogą one mieć inny kształt, niż te przedstawione w sklepie, co nie wpływa na użytkowanie produktu,
   9. kolor etui może lekko odbiegać od koloru zaprezentowanego na stronie internetowej sklepu, ma na to wpływ rodzaj monitora/ekranu każdego klienta.
  15. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą złożyć zamówienie w Sklepie, jednak odpowiedzialność za czyny osoby niepełnoletniej biorą rodzice osoby zamawiającej - niepełnoletniej.
  16. Producent nie odpowiada za szkody mechaniczne urządzenia podczas użytkowania produktu, tj. etui bądź folii hybrydowej
 8. Treści tworzone przez użytkowników
  Uwielbiamy podziwiać, jak nosisz produkty Lux Case, dopasowując je do własnego styl i dzieląc się swoimi inspiracjami z naszą społecznością. Udostępnimy Twoje zdjęcia na naszych kanałach w mediach społecznościowych i opublikujemy je na stronie produktu naszej witryny internetowej, a w niektórych przypadkach możemy również opublikować je na kanałach social tj. Instagram, Facebook, You Tube, newsletter. Odpowiadając na naszą prośbę z hashtagiem #luxcase, oświadczasz, że akceptujesz poniższe warunki: Udzielasz „Trade Company” niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i globalnej licencji na używanie wszelkich zdjęć, na które została przekazana przez Ciebie odpowiedź z hashtagiem #luxcase („Zdjęcie” lub „Zdjęcia”), w ramach naszego marketingu i/lub reklamy, w tym między innymi w galerii na naszej stronie internetowej, biuletynach, mediach społecznościowych, katalogach, wiadomościach e-mail, markowych sklepach (np. Amazon, Allegro) oraz w ramach innej komunikacji z klientami. Gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa do Zdjęć oraz masz zgodę od dowolnej osoby występującej na Zdjęciu na przeniesienie praw i na wykorzystanie Zdjęć w sposób przedstawiony w niniejszym dokumencie, a także, że wykorzystanie Zdjęć przez „Trade Company” nie naruszy żadnych praw osób trzecich ani jakichkolwiek przepisów prawnych. Oświadczasz także, że zwalniasz „Trade Company” z wszelkich zobowiązań do zapłaty za przyznanie praw i wykorzystanie Zdjęcia (Zdjęć) oraz praw własności intelektualnej związanych z wyżej opisanymi sposobami.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r
LUXCASE - logo

Znajdź nas również na:

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności